Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Parolanızı mı unuttunuz? Kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi girin. E-posta yoluyla yeni bir parola oluşturmak için bir bağlantı alacaksınız.

Uluslararası Ekslibris Dergisi

Uluslararası Ekslibris Dergisi

“EX-LIBRIST” Uluslararası Hakemli Ekslibris Dergisi 11. sayı yayındadır. 12. sayı için makaleler beklenmektedir.

http://exlibrist.net/index.php/exlibrist/issue/archive

EX-LIBRIST Uluslararası Ekslibris Dergisi Yayım İlkeleri

– Yazılar Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto olmalıdır.

-Makalenin yazarı; adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adresini, telefon numarasını ve elektronik posta adresini tam olarak belirtmelidir.

-Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

-Makalenin başında en çok 100 sözcükten oluşan kısa bir Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet yerine Özet İtalik olarak ve 9 punto ile yazılmalıdır.

-Türkçe ve İngilizce özetlerin sonunda en az üç anahtar sözcük/keywordsbulunmalıdır.

-Yazılarda tablo, şekil ve resim gibi görsel ögeler gerekirse kullanılabilir. Kullanılan tablo, şekil ve resimler metin içindeki yerleri belirtilerek ve her bir görsel 120 piksel/cm veya 304 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG formatında mail eek olarak gönderilmelidir.

-Metin içinde kullanılan görseller, Görsel 1., Görsel 2., … biçiminde numaralandırılmalı ve görselin altına o görsele ait bilgiler yazılmalıdır.

-Yazılar, Microsoft Word programında Times New roman yazı tipi kullanılarak, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla, sola dayalı olarak yazılmalıdır.

-Metin içindeki göndermeler, ya ad, tarih, sayfa / sayfa aralığı ya da ad, tarih ve sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek; doğrudan ve dolaylı alıntılarda (Gombrich, 1997, s.296), sayfa aralığı bulunan dolaylı alıntılarda ise (Gombrich, 1997, s.291-296) . İki ve daha fazla yazarlı ya da tüzel kişiler tarafından yazılmış kaynaklar ile yazarı olmayan kaynaklarda, APA (American Psychological Association – Amerikan Psikoloji Derneği) yayım kılavuzuna başvurulmalıdır.

-Doğrudan alıntılar, 3 satırdan az ise tırnak işareti içinde ve normal metin düzeninde, 3 satırdan uzun ise, satırın sağından ve solundan ikişer santimetre içerde, sola dayalı olarak, 9 punto ve tek satır aralığıyla verilmelidir. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.

-Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.

-Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılmayan, ancak yararlanılan diğer kaynaklar “ek kaynakça” ya da “yardımcı kaynakça” gibi farklı bir başlık altında belirtilmelidir.

-Kaynakça makalenin sonunda yer almalı ve kaynakçada yer alan kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir.

Örnekler:

Tek Yazarlı Kitap

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. Cömert, B. (1991). Sanat Edebiyat Üzerine. Ankara: Damar Yayınları.

Çeviri Kitap

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı (A.Soyadı, Çev.). Yayın Yeri: Yayınevi. Kuspit, D. (2006). Sanatın Sonu (Y.Tezgiden, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Editörlü Kitapta Bölüm

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Yayın Adı. A.Editör (Haz./Ed.). Kitap Adı (s. Sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi. Buren, D. (2005). Müzenin İşlevi. Ali Artun (Ed.). Sanatçı Müzeleri (s.150-156). İstanbul: İletişim Yayınları.

İki Yazarlı Kitap

Soyadı, A., Soyadı, B. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. Horkheimer, M., Adorno, T. (1995). Aydınlanmanın Diyalektiği, (O. Özügül, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Çok Yazarlı Kitap

Soyadı, A., Soyadı. B., Soyadı, C. ve diğerleri. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P. ve diğerleri. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis Yayınları

Tüzelkişi Yazarlı Kitap

TÜZELKİŞİ. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi. TÜBİTAK. (2002). 21.Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: Tübitak Yayınları.

Dergiden Makale

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Kökten, U. (2013). Bir Düş Bahçesi. Sanat Dünyamız, 132, 50-57.

Gazete Makalesi

Soyadı, A. (Gün Ay Yıl). Makale Adı. Gazete Adı, sayfa numaraları. Bayar, Y. (04. Nisan 2006). İnsanlık Aptallaşıyor mu?. Hürriyet, s.14

Yayımlanmamış Tez

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi/Raporu). Üniversite Adı, Yer.

Elektronik Kaynak-Makale

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Elektronik Kaynak-Anonim Ağ Sayfası

Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

http://www.aed.org.tr

http://exlibrist.net/index.php/exlibrist

Yazar Hakkında

Hasip Pektaş was born in Ermenek in 1953. He has been working as a Professor at İstinye University, Faculty of Communication in the Visual Communication Design Department in Istanbul. He wrote a book about "Ex-libris". He has also been working hard to make ex-libris well-known in Turkey. He organized 5 International Ex-libris Competitions and 33rd FISAE International Ex-libris Congress in 2010 in Istanbul. He founded Istanbul Ex-libris Museum in Selçuk Ecza Holding in 2019. He is the President of Istanbul Ex-libris Society. http://www.hasippektas.com

Beni Takip Et

Leave a reply